Novinky

15.01.08: Čawes toto je môj noví dizajn dúfam že sa vám páči.

15.01.08: Ak mate nejaké články a chcete ich zverejniť zasielajte nám : mailom.

Linky

Indikátor vybudenia STEREO s AN6884

Obvod pracuje v širokom rozsahu napájacích napätí 3,5 - 18 V. Diódy sú budené s logaritmickou závislosťou a rozsahom indikácie je -10dB a ž +6dB. Vstupná úroveň pre 0dB je 75mv - svieti LED dióda D3 a D9. Diódy sú budene prúdom 15mA. Článok RC určuje "dobeh" zobrazenia a je možné ho meniť. LED dióda D6 a D16 indikuje zapnutý stav.

Konštrukcia:

Zapojenie je veľmi jednoduché nemalý by ste mať ťažkosti pri stavbe. Treba klásť dôraz na presnosť vyvŕtaných dier na LED diódach. Aby LED diódy sedeli keď indikátor budete upevňovať na panel. Trimrami TR 1,2 sa nastavuje rozsah indikácie 0dB = 75mV.

Obrazok 1 Obrazok 2
Fotografie indikátora vpravo je zo strany súčiastok a vľavo za strany spojov.

Schéma zapojenia vo formáte .sxe (ProfiCAD) je TU. A ako obrázok vo formáte .jpg je TU.

Zoznam súčiastok:

R1, 3 8k2 - 12k&
R2, 4 820& - 1k&
TR1, 2 10k& - 330k&
C1, 3 10µF/63V
C2, 4 2,2-4,7µF/100V
I01-2 AN6884
D1,2,3,7,8,9 zelena LED
D4,5,10,11 červena LED
D6,12 žlta LED
Pin do DPS - 4 ks