Novinky

15.01.08: Čawes toto je môj noví dizajn dúfam že sa vám páči.

15.01.08: Ak mate nejaké články a chcete ich zverejniť zasielajte nám : mailom.

Linky

Nákres zapojenia konektora USB na počítači a kábloch

Presný nákres a označenia jednotlivých konektorov, portov na počítači a na kábli.

Rozhranie USB (Universal Seria Bus) v preklade to znamená univerzálna sériová zbernica. Ide o štandardne rozhranie USB v počítači. Hlavnou výhodou je možnosť pripojenia viacerých zariadení. Na toto rozhranie môžeme pripojiť zariadenia až do 5. úrovni. Každá úroveň obsahovať rozbočovač a takýmto spôsobom môžeme pripojiť k jednému PC až 127 periférnych zariadení. USB rozhranie obsahuje aj vodiče z napájacím napätím 5V ktoré sa môže využiť na napájanie periférnych zariadení 5V odpovedá TTL logike. Prenosová rýchlosť môže byť 1,5 Mb/s pre pomalé zariadenia napríklad myš. Alebo 12 Mb/s pre rýchle periférne zariadenia. V súčasnej dobe sa používajú dva druhy konektorov. Typ A je využívaný ako výstupní (na počítači, z rozbočovača) a typ B ako vstupní v koncových zariadení (modemy, tlačiarne, ...). Z technického hľadiska na typu konektoru nezáleží.


Obrázok konektora na kábli